Skip to main content

Kestävää kehitystä

Me Ruka Safariksella haluamme tarjota vieraillemme kokemuksen, jossa kestävä kehitys on olennaisena osana asiakaskokemusta. Missiomme on tarjota asiakkaillemme elämyksiä ja kokemuksia niin, että luonnon ja kulttuurin säilyminen on taattu. Noudatamme paikallista ympäristölainsäädäntöä ja -standardeja ja johdamme ympäristötyötämme jatkuvan parantamisen periaatteella. Toteutamme kestävän kehityksen periaatteita niin taloudellisesta, sosiokulttuurisesta kuin ekologisesta perspektiivistä.

Ruka Safariksen majoitustoiminnalle on myönnetty Green Key- sertifikaatti

’’Green Key -merkin saanut yritys on sitoutunut mm. henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen sekä toimintansa ympäristörasituksen pienentämiseen. Merkki perustuu matkailu- ja majoitusalalle suunniteltuihin taloudellisiin, sosiokulttuurisiin ja ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu. Ohjelma motivoi niin henkilökuntaa kuin asiakkaitakin osallistumaan ekotekoihin. Green Key -ohjelmaan osallistuminen kasvattaa matkailualan ja matkailijoiden ympäristötietoisuutta ja edistää siten kestävää matkailua.’’ –greenkey.fi

Ruka Safaris on saavuttanut Sustainable Travel Finland sertifikaatin

Tämä tarkoittaa sitä, että olemme tehneet virallisen päätöksen sitoutua kestävän matkailun kehittämiseen. Meillä on myös kestävän matkailun kehittämissuunnitelma, jonka avulla arvioimme ja kehitämme yrityksen sosiokulttuurista, ekologista sekä taloudellista kestävyyttä. Suunnitelman pohjalta asetamme konkreettisia, mitattavia tavoitteita, joiden toteutumista arvioimme vähintään vuositasolla.